Naše služby

Vstup na nové trhy

Využijte příležitosti získat nové zákazníky na Středním východě

Chcete si zvýšit příjmy?

Expanze na nový trh bývá zpravidla obtížný úkol. Předpokladem úspěchu je vždy porozumění místní kultuře, jazyku, specifickému spotřebitelskému a nákupnímu chování a také místní legislativě a dalším obchodním regulacím. Beyond Boundaries vám nabízí nejen průzkum trhu a teoretickou expertízu ale i vysoce praktický přístup, abychom vám pomohli se v místních podmínkách orientovat.

Jako první krok vám náš tým předloží robustní návrh jak vybraný trh penetrovat a co nejefektivněji dosáhnout na cílovou skupinu zákazníků. Předložená strategie vstupu na trh bude počínat průzkumem a evaluací trhu včetně konkurenčního prostředí a na základě průzkumu nastíní nejnovější trendy v oboru i výrobky či služby vhodné pro prioritní distribuci. Dále navrhne vhodný způsob, jak se na daném trhu etablovat, formu joint-venture i efektivní způsob marketingu směrem ke konečnému spotřebiteli.

Expanze na nový trh bývá zpravidla obtížný úkol. My ale víme, jak na to.

Analýza firmy a značky

Prvním krokem je porozumění produktům či službám, které nabízíte, a jejich unikátní hodnotě pro spotřebitele (Unique Value Proposition). Poté jsme schopni stanovit priority, na základě kterých na jednotlivé trhy Středního východu vstoupit.

Identifikace distributora

Pro úspěšný vstup na nový trh potřebujete solidního mistniho distributora, na kterého se budete moci spolehnout. Nás tým vám připraví vhodný postup, bude vést jednání a facilitovat dohodu s tím správným partnerem pro vaše podnikání.

Přímý marketing

Přímý marketing vám pomůže spotřebitele přímo seznámit s vaší nabídkou služeb i zboží. My vám pomůžeme vaši nabídku přizpůsobit na míru každému trhu a stanovíme jednotlivé strategie a specifické postupy ke generování přístupů na vaše webové stránky a nákupu na e-shopu.

Analýza trhu

U každého projektu začínáme u analýzy trhu a tržních segmentů. Kvantifikujeme velikost trhu i jednotlivých segmentů, nákupního chování i do jaké míry je daný trh konkurenční.

Need Gap Analysis: Analýza potřeb a návrh dalšího postupu

Jak bude váš produkt či služba odpovídat na potřeby místního trhu? Na kterou cílovou skupinu bude vhodně se zaměřit?Jaká bude nejvhodnější cenová politika? Tyto a další otázky budou přirozeně v rámci analýzy a návrhu strategie zodpovězeny.

l

Konzultace

Potřebujete jen informaci či radu ohledně podnikání na Středním východě? Můžeme vám nabídnout konzultaci s jedním z kolegů se zkušenostmi v nejrůznějších oborech, aby vám dali podporu, kterou potřebujete.

Jste připraveni na změnu?